Den 27/12 kör vi första gången, sedan varje lördag hela säsongen