Skip to main content

Bra Miljöval

Bussresor märkta med Bra Miljöval

Bra Miljöval

Högbergs Bussresor har av Naturskyddsföreningen erhållit licens för försäljning av persontransporter märkta med Bra Miljöval.

Persontransporter märkta med Bra Miljöval bidrar till att det vid produktionen av fordon och dess drivmedel tas större hänsyn till miljö och sociala värden, att klimatpåverkan från persontransporterna minskar samt att miljö- och hälsofarliga utsläpp till luft och vatten minskar.

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning av produkter och tjänster, utan vinstintresse. Produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval klarar strikta miljökrav som kontrolleras och följs upp. Alla som väljer Bra Miljöval bidrar till en friskare natur, lägre klimatutsläpp och färre miljö- och hälsofarliga ämnen i våra vardagsprodukter.

För att en produkt eller tjänst ska få märkas med Bra Miljöval krävs att en lång rad kriterier är uppfyllda. Kriterierna är absoluta, det går inte att kompensera för ett område som företaget är sämre på genom att vara bättre på ett annat.

Alla som väljer en produkt eller tjänst märkt med Bra Miljöval, bidrar till en större efterfrågan på de produkter som är skonsammast mot miljön. De som väljer miljömärkt stöttar de företag som jobbar hårdast med att miljöanpassa sina produkter. Samtidigt konkurreras mer miljöskadliga produkter ut och kan efterhand försvinna från marknaden.

Bra Miljöval verkar inom de områden där miljömärkning kan göra störst miljönytta. Därför kan du vara säker på att ditt val alltid gör verklig skillnad för miljön.

Sök resa

  • SRF logo
  • Sveriges Bussföretag logo
  • SamBus logo
  • Fjärdhundraland logo